SNEŽNA ODEJA

DOMOVsnezni_plazovi.html
SNEGsneg.html
STAR SNEGstar_sneg.html
SNEŽNI PLAZplazovi.html
GALERIJAgalerija/galerija.html
NOVICEnovice/novice.html
 
kaj je SNEŽNA ODEJA

Snežna odeja je na tleh odložen in nakopičen sneg, ki je naletel kot snežne padavine oz. ga je nanesel veter, ali pa so ga odložili snežni plazovi. 
Snežno odejo sestavljajo plasti, ki se druga od druge razlikujejo najmanj po eni lastnosti (vrsta in debelina zrn, teži, gostoti, vlažnosti, trdoti, sprijetosti zrn,…). Sledijo si od tal proti vrhu v zaporedju kot so nastajale in na nazoren način dokaj natančno odražajo potek zime (v snežni odeji seveda ne najdemo plasti, ki so že skopnele ali so jih odnesli veter in plazovi).


Razlikovanje snežne odeje glede na obstojnost:
-	Občasna snežna odeja nastane kadarkoli in obleži samo določen čas (nekaj ur ali nekaj dni).
-	Redna snežna odeja nastane in obleži čez zimo, v toplem letnem času pa skopni in izgine.
-	Sezonska snežna odeja nastane in izgine v nekaj zimskih mesecih.
-	Trajna snežna odeja nastane in traja daljše časovno obdobje (več let ali desetletij).

Razlikovanje snežne odeje po pokrivnosti površine:
-	Strnjena snežna odeja v celoti pokriva določeno območje.
-	Prekinjena snežna odeja – sneg se na določenem območju menja s kopnino.
-	Krpe snega so ostanki snežne odeje, ki pokrivajo manj kot polovico prvotno zasnežene površine.
-	Snežna meja je najnižja nadmorska višina, do koder v gorah še leži strnjena snežna odeja

Teža snega v snežni odeji je odvisna od vrste, vlažnosti in gostote snega. (puhec 10 do 30 kg ⁄ m3, ……., napihani sneg (različno trde klože) 60 do 300 kg ⁄ m3, …….., firn od 400 do 700 kg ⁄ m3).

Sile v snežni odeji: zaradi polzenja in drsenja nastajajo v sprijetem snegu sile napetosti na katere vpliva teža, trdota, vlažnost, velikost zrn in temperatura snega:

-	pod terenskimi izboklinami, ovirami NATEZNE SILE – NATEG
-	nad terenskimi izboklinami, ovirami TLAČNE SILE – TLAK
-	na stičnih ploskvah med plastmi in znotraj posameznih plasti STRIŽNE SILE – STRIG.

Stabilnost snežne odeje je stanje, ko je njena trdnost večja od napetosti in je sneg dobro vezan na pobočje. Na stabilnost snežne odeje predvsem vpliva:

-	Polzenje delcev v snežni odeji.
-	Drsenje snežne odeje (nekaj cm do nekaj m na dan).


snezna_odeja_files/tabela%20snez%CC%8Cne%20odeje.xls