PLAZOVI V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

v Sloveniji se vsako leto sproži veliko število snežnih plazov. Nekateri ubirajo stare, že preverjene poti, veliko pa jih je takih, ki uberejo svojo, neko novo pot. Ne glede kje in kako smo, snežni plaz nima voznega reda. Vsi nas presenetijo, čeprav jih pričakujemo in smo nanje pripravljeni... vsaj mislimo tako.
V Sloveniji razen strani, ki jo trenutno gledaš nimamo lokalno razdeljenih podatkov o nevarnosti proženja snežnih plazov. Na teh straneh dobiš najbolj osnovne podatke ki jih potrebuješ za pripravo ture.